Contacto

Nome (*)

Email (*)

Comentario

Os datos persoais facilitados voluntariamente por vostede, a través do presente formulario web serán tratados, por A. C. Castro Meda Zas como responsable do tratamento, coa finalidade de atender a súa solicitude, consulta, queixa ou suxestión, sen que se produza comunicacións ou cesiones de datos e conservados durante os prazos necesarios para atender a súa solicitude. Pode vostede exercer os dereitos de acceso, rectificación ou supresión dos seus datos, dirixíndose a info@festadacarballeira.com, para máis información respecto diso, pode consultar nosa Política de Privacidad.