Loading...
Inicio/Termos e condicións
Termos e condicións 2017-06-02T15:42:38+00:00

Termos e condicións

En base á  Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal,  A.C. Castro Meda infórmalle de que os datos que nos facilitou foron incorporados a un ficheiro automatizado cos únicos fins de prestarlle os servizos que vostede nos encargou, así como informarlle acerca de outros servizos que A.C. Castro Meda poida prestarlle. En dito sentido, pola presente autorízanos a súa cesión a terceiros estritamente relacionados cos referidos servizos contratados. Ten a posibilidade de exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, para o cal poderá dirixirse á seguinte dirección de correo electrónico: info@festadacarballeira.com